Νέα παράταση για την αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους

Δόθηκε νέα παράταση για την αντικατάσταση των αδειών χειριστών ταχύπλοου σκάφους παρότι η διαδικασία παράδοσης των νέων διπλωμάτων (νέου τύπου – πλαστική κάρτα) έχει δειλά δειλά ξεκινήσει σε διάφορα λιμεναρχεία της χώρας. Στις 23/10/2019 αναρτήθηκε η απόφαση του Αρχηγού λιμενικού σώματος με τον οποία παρατάθηκε η προθεσμία παλαιών εντύπων των χορηγηθέντων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ως και την 31/12/2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι παλαιού τύπου Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου σκάφους θα πρέπει να προσέλθουν στα λιμεναρχεία της χώρας προκειμένου υποβάλουν σχετική αίτηση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Η Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
3.Παράβολο 25,00 € υπέρ ΕΚΟΕΜΝ που εκδίδεται από την Υπηρεσία.
4.Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (ύψος:2,2cm πλάτος: 1,9cm, (δηλαδή αναλογία 1,16) και ανάλυση τουλάχιστον 450Χ522 pixels.
5.Παράβολο 10,00€ υπέρ Δημοσίου που εκδίδεται είτε από τις Δ.Ο.Υ. στον ΚΑΕ 3435 είτε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (8-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://wwvν.gsis.gr) επιλέγοντας: Φορέα Δημοσίου «Ναυτιλίας και αιγαίου /Λοιπές Υπηρεσίες», κατηγορία παραβόλου: «Θαλάσσια Αναψυχή», Τύπος παραβόλου» Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (αντικατάσταση παλαιάς)»

Το εν λόγω παράβολο πληρώνεται :
α.Στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
β.Στις τράπεζες
γ.Με πιστωτική / προπληρωμένη / χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών
δ.Στα ΕΛΤΑ


No Internet Connection